Hver enkelt forvalter (kommune/fylkeskommune) bestemmer selv søknadsfrist for sine støtteordninger. Dersom søknadsfristen på en støtteordning f.eks er satt til 31.12.2024 vil det si at fristen utgår ved midnatt 31.12.2024.

Regime for innsendelse av søknader etter utgått frist fungerer som følger:

 • søknadsfrist utgår ved midnatt på angitte dato
 • det er ikke mulig å opprette ny søknad etter utgått søknadsfrist
 • sekvens for innsendelse av søknad må være utført innen 1 time over midnatt
 • det er ikke lenger mulig å sende inn søknader på støtteordninger hvor:
  - søknadsfrist har utgått med mer enn 1 time over midnatt
  - støtteordning er ikke lenger publisert og åpen
  - støtteordning mangler angitt søknadsfrist 


Søker får tilsvarende informasjonsplakat som illustrert under i forbindelse med innsendelse hvor søknadsfrist har utgått:Ta direkte kontakt med forvalter (kommune eller fylkeskommune) dersom du har spørsmål angående søknadsfrist. Kontaktinformasjon finner man på forvaler sine egne hjemmesider.
Hvor ser jeg søknadsfristen?

Trykk på lenken under for å se en oversikt over alle støtteordninger og søknadsfrister:
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?

Se eksempel på bildet under:
Regimet for innsendelse etter utgått søknadsfrist er implementert for de fleste søknadsskjemaene i systemet, med unntak av følgende:


 1. Søknadsskjemaene for Merkur-programmet
 2. Søknadsskjemaene tilpasset for INTERREG programmene
 3. Diverse skreddersydde tematiske søknadsskjemaer for ulike fylker (kultur, utkantbutikker, folkehelseprogram, grønn framtid, skoleutstyr, breiband, erasmus, selfangst)