Under opprettelse av søknad / forenklet tilsagn legger systemet automatisk inn kalenderår. Dersom tilsagnet er innsendt av søker og "tilsagnsnr" er utfylt vil årstall være låst. Dette er mulig å overstyre under redigering av sak. Her er løsningen:

Finn tilsagnet du ønsker å endre på i tilsagnsregister og start saksbehandling. Her vil du se et årstall øverst til høyre som foreløpig ikke er mulig å endre på; dette er fordi “tilsagnsnr” er utfylt. Bildene under illustrerer hvordan du kan endre på dette årstallet.


  1. Klipp ut tilsagnsnr (husk at du skal lime dette inn igjen etterpå)
  2. Klikk på lagre og rediger nederst på skjermbildet
  3. Endre årstall på tilsagnet
  4. Lim inn tilgansnr som du klippet ut tidligere
  5. Klikk på lagre og avslutt