I denne artikkelen forklarer vi hvordan du henter en aktiv lenke til støtteordningen du har opprettet og publisert i systemet. Denne lenken kan f.eks benyttes på forvalter sine egne hjemmesider.
1) r du kan henter lenken må den aktuelle støtteordningen må være publisert. Dette vil si:
- Under konfigurasjon av støtteordning må "publisert"-knapp ha verdien "JA"
- Start publisering dato må være satt til dagens dato eller bakover i tid
- Søknadsfrist må være satt framover i tid
- Støtteordningen må ha en publiseringstekst (uten publiseringstekst blir ikke ordningen publisert)

2) Når støtteordningen er publisert og åpen logger du ut av systemet. Alternativt kan du f.eks åpne Regionalforvalting.no i en annen nettleser hvor du ikke er innlogget

3) Gå til Startsiden og søk etter ord i tittelen på deres støtteordning i oversikten til høyre. Dersom ingen støtteordning dukker opp, kontrollér at den er publisert, og at du har skrevet ord som er i tittelen på ordningen

4) Når du trykker på tittelen på en støtteordning vil publiseringsteksten vises til venstre, og lenke i adressefeltet er nå klar til bruk

5) Kopiér lenke i adressefeltet øverst