Søknadsskjema «Folkehelse og kultur» ble publisert for Nordland fylkeskommune 20.12.2022.

Se side-for-side visning av skjemaet under.


Side 1:

På første side velger søker tilskuddsordning det søkes på.Side 2:
Søker fyller ut kontaktopplysninger.


Side 3: 
Søker fyller ut en beskrivelse av tiltaket.Side 4:
Her fylles ut informasjon om økonomi. Søker kan velge å skrive en merknad i nederste felt.


Side 5:

På denne siden fylles ut budsjett.


Side 6:
 Her kan søker laste opp vedlegg. Dette er siste side i skjemaet før innsendelse.Dokumentmal for PDF og html