I denne veiledningen beskriver vi hvordan FNs Bærekraftsmål aktiveres på støtteordning i to kapitler:


1) Skreddersøm for Nordland

2) Integrert på Redigerbart skjemaSkreddersøm for Nordland


Skjema for utfylling av FNs bærekraftsmål, er nå integrert på søknadsskjema "INTERREG Sverige-Norge 2021-2027". Se eksempel på bildet under:Hvordan aktivere bruk av integrert FNs bærekraftsmål


Funksjonalitet beskrevet her er implementert på eksisterende søknadsskjema som allerede brukes i dag. Aktivering av funksjonalitet gjøres direkte på aktuell støtteordning.


1) Rediger aktuell støtteordning for FNs bærekraftsmål

2) Aktiver FNs bærekraftsmål under fane [Støtteordning]

3) Under fane [Vedlegg/Planer] kan en legge inn hvilke av målene som ikke er aktuelle og skal skjules.
FNs Bærekraftsmål Integrert på Redigerbart søkandsskjemaSom standard er funksjonalitet med integrert utfylling av FNs bærekraftsmål IKKE aktiv i Redigerbart søknadsskjema. Dere må selv gå inn på støtteordningen som benytter redigerbart skjema og aktivere funksjonalitet. Dette gjøres på redigeringsbildet for en støtteordning som illustrert under.


1)Rediger aktuell støtteordning for FNs bærekraftsmål


2) Aktiver FNs bærekraftsmål under fane [Støtteordning]På bildet nedenfor ser du fanen for utfylling av FNs bærekraftsmål i søknadsskjema. Denne fanen er skjult inntil valget aktiveres på støtteordningen (som forklart over).


Merknad med referanse til bildet under:

1) Når FNs bærekraftsmål er aktivert på støtteordningen, vil søker søker se fanen for utfylling av FNs bærekraftsmål. Når skjema er aktivert, er det obligatorisk for søker å fylle ut.

2) På skjema kan søker krysse av inntil 3 bærekraftsmål. På støtteordning er det mulig å skjule enkelte bærekraftsmål som ikke er aktuelle på ordningen.

3) Søker må også verbalt begrunne sine valg av bærekraftsmål.Hvordan skjule enkelte mål


Under fanen [Vedlegg/Planer] kan en velge å skjule enkelte mål, som illustrert under.