På støtteordninger har forvalter muligheten til å spesifisere vedlegg som søker skal legge ved søknaden. Dette gjøres under fanen "Vedlegg/Planer" i konfigurasjon av støtteordning. Dere kan angi navn på opptil 10 vedlegg, og f.eks markere de som obligatoriske.


Hensikten med dette er å bistå søkeren med å huske å laste opp nødvendige vedlegg og gi klar informasjon om hvilke vedlegg dere ønsker å motta.

Man angir et vedlegg som obligatorisk ved å legge inn en stjerne foran teksten, som f.eks.:

  • *Signert avtale
  • *Revisor bekreftet regnskap de 3 siste årene
  • Firmaattest