På støtteordninger har forvalteren muligheten til å spesifisere hvilke vedlegg som skal legges ved søknaden. Dette gjøres under fanen "Vedlegg/Planer". Dere kan angi navn på opptil 10 vedlegg, og velge å markere de som obligatoriske.

Du angir et vedlegg som obligatorisk ved å legge inn en stjerne foran teksten, som f.eks.:

  • *Signert avtale
  • *Revisor bekreftet regnskap de 3 siste årene
  • Firmaattest