Overstyre kostand- og finansieringsplan

Skriv inn predefinerte planer som automatisk opprettes på ny søknad. Hver rad i plan, må avsluttes med LINJESKIFT.


For kontroll på sortering av rader på søknad, start hver rad med et nummer tilsvarende som:

  • 01.Planlegging
  • 02.Implementering
  • 11.Variable kostnader
  • 21.Direkte faste kostnaderEksempel fra INTERREG 2014-2020 skjemaMerk! Funksjonalitet med tekst i finansieringsplan som starter med stjerne (*) for faste poster, gjelder kun for skjema "INTERREG 2014-2020".