Merk! Videoen over viser hvordan søker legger til flere brukere. Som forvalter må man først velge fane SYSTEM, og deretter klikke på BRUKERREGISTER i venstre kolonne.


For både søker-rolle og forvalter-rolle er det mulig å legge til flere brukere som kan logge inn. Det kan det være fornuftig for en organisasjon å opprette flere brukere på samme søkerrolle, slik at flere har tilgang til oppfølging av tilsagnene. Det kan opprettes flere brukere som skal få tilgang til rollen som vist på bildene under: 
  • I forvalter-rollen kan nye brukere inneha rollen Administrator som gir full tilgang til all funksjonalitet på forvalternivå, eller Saksbehandler som gir tilgang til ordinær saksbehandling

  • I søker-rollen kan nye brukere inneha standard rollen Søker som gir full tilgang til funksjonalitet i søker-rollen
 

I søker-rollen er det kun brukeren som eier søknaden (altså brukeren som opprinnelig opprettet søknaden) som kan redigere på den. Selv om en søknad er under utfylling og ikke låst, får ikke de andre brukerene i en søker-rolle anledning til å redigere på andres søknader. Dette er for å forhindre at flere personer jobber med en søknad på samme tid, da dette kan skape problemer med lagring og at informasjon blir borte. Alle brukere i søker-rollen får anledning til å følge opp tilsagn opprettet av andre ved å sende inn anmodning om utbetaling.


Når man har registrert en ny bruker kan man via systemet sende ut påloggingsinformasjon til ny bruker pr. e-post eller SMS dersom mobilnummer er innlagt. Funksjonalitet er forklart på bildesekvens under.Slett brukere


 RF13.50 er det ikke mulig å fullstendig slette brukere med alle data på permanent basis. Dette har bl.a. sammenheng med hvordan systemet rent teknisk er designet og behov for å ivareta dataintegritet i systemet. 


Men det er mulig å "slette" brukerkonto fra søker- eller forvalter-rollen som forklart under. Med sletting i denne sammenheng blir brukerkonto gjort fullstendig usynlig i systemet og det vil ikke lenger være mulig å benytte den for pålogging i systemet.