Saksbehandler kan bistå søker dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksbehandling som illustrert på bildet under. 

Dersom brukerkonto er satt "Inaktiv" eller "Slettet", vil funksjonalitet for utsendelse ikke være tilgjengelig.


Søker kan selv trigge utsendelse av påloggingsinformasjon til sin e-post eller mobil via "Glemt passord" funksjon, men det forutsetter at søker vet hvilken e-post adresse og mobilnummer som ble benyttet på søker-rollen.1. Etter innlogging i forvalter-rollen, gå til fanen "Søknader" i toppmenyen

2. Åpne saksbehandlingsvindu på aktuell søknad/tilsagn (trykk på rød meny til venstre for saken, og velg Saksbehandling)

3. Saksbehandlingsvindu åpnes og du vil se skjermbilde tilsvarende den under. For å sende passord, klikk på det blå utropstegnet nederst til høyre innenfor feltet "Brukerinformasjon". Vennligst velg kun én av alternativene, enten e-post eller mobil, da et nytt passord sendes hver gang og erstatter det som sist ble sendt.