Saksbehandler kan bistå søker dersom de har glemt brukernavn/passord til søker-rollen hvor søknad ble opprettet. Det er lagt inn funksjonalitet under saksbehandling som illustrert på bildet under. Dersom brukerkonto er satt "Inaktiv" eller "Slettet", vil funksjonalitet for utsendelse ikke være tilgjengelig.


Søker kan selv trigge utsendelse av påloggingsinformasjon til sin e-post eller mobil via "Glemt passord" funksjon, men det forutsetter at søker vet hvilken e-post adresse og mobilnummer som ble benyttet på søker-rollen.


1. Etter innlogging i forvalter-rollen, gå til fanen "Søknader" i toppmenyen

2. Åpne saksbehandlingsvindu på aktuell søknad/tilsagn (trykk på rød meny til venstre for saken, og velg Saksbehandling)

3. Saksbehandlingsvindu åpnes (som vist på bildet under). Send passord til e-post eller mobil ved å klikke på blå utropstegn i venstre kolonne