OBS! Beskjed til søkere: For å låse opp og gjøre endringer på en innsendt søknad, vennligst ta direkte kontakt med forvalter (kommune/fylkeskommune) dere har søkt hos. Teknisk brukerstøtte har ikke tillatelse til å låse opp søknader.

Låse opp en Søknad: To MetoderDet finnes to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingsvinduet, som forklart under. For begge metodene beskrevet under må bruker i forvalter-rollen inneha tilgang/rolle som Administrator. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til disse rutinene.

Formell metode:
- Søknaden blir låst opp
- Prosjektstatus blir endret til "ikke sendt"
- Søker gjør endringer og må selv sende saken inn på nytt etter redigering

- Den oppdaterte søknaden vil sendes på nytt til arkiv

Uformell metode:
- Søknaden blir låst opp

- Prosjektstatus blir ikke endret
- Søker gjør endringer og forvalter må manuelt låse søknaden etter endringer er utført
- Søknaden sendes ikke inn på nytt til arkiv.

Hvordan låse opp en søknadMetode 1: Formell metode


1) Klikk på "Lås opp" lenken i saksbehandlingsvindu (som vist på bildet lengre nede i artikkelen). 

2) Bekreft rutine i dialog som åpnes. 

3) Systemet utfører følgende endringer på søknaden:

 • Søknaden blir låst opp for søker og prosjektstatus blir endret fra "sendt" til "ikke sendt"
 • Det blir opprettet en ny hendelse i historikk (logg) på saken
 • Søker må sende inn saken på nytt etter redigering
 • Oppdatert versjon av søknaden blir sendt som PDF til arkivsystemet
 • Merk at datofeltet "Innsendt" blir ikke oppdatert. Dette datofeltet vil alltid være tidspunkt for første innsendelse. I historikk til saken vil informasjon om dato/tidspunkt for ny innsendelse vises
 • Ta kontakt med prosjekteier og informer om begrunnelse for hvorfor søknad er sendt i retur. 
 • Søker/prosjekteier kan logge inn på www.regionalforvaltning.no sin søker-rolle og utføre redigering av søknad og dermed imøtekomme de mangler som er påpekt i begrunnelse for retur


Merk: Dersom søknadsfristen på aktuell støtteordning har passert vil ikke søker ha mulighet til å sende inn søknaden etter redigering. Årsak til dette er at det finnes en sperre i systemet som hindrer søker i å sende inn søknader etter utgått søknadsfrist. Det finnes 2 stk løsninger på denne problemstillingen:

Løsning 1: Forvalter kan manuelt endre prosjektstatus på saken til f.eks "Under behandling". Deretter kan forvalter manuelt sende ny versjon av søknad til arkivet.

Løsning 2: Forvalter kan midlertidig åpne støtteordningen slik at søker får sendt inn søknad

Metode 2: Uformell metode


1) "Er søknad låst for redigering?" knappen settes til NEI
2) Klikk på "Lagre og rediger" slik at endring blir lagret

3) Systemet vil da utføre følgende endringer på søknaden:

 • Søknaden blir låst opp
 • Etter redigering blir det ikke sendt oppdatert versjon av søknaden til arkivsystemet
 • Når søker har utført endringer, må saksbehandler/forvalter manuelt låse saken på nytt
 • Med den uformelle metoden er det ingen endring på prosjektstatus og søker skal heller ikke sende inn søknad på nytt


Den uformelle metoden kan benyttes i tilfeller hvor det er snakk om mindre justeringer på søknad og hvor saksbehandler har en god og direkte dialog med søker.

Se bildet under som illustrerer hvor rutinene for begge metoder er lokalisert under saksbehandling.