OBS! Beskjed til søkere: Dersom du som søker har behov for å låse opp og gjøre endringer på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (kommune/fylkeskommune) direkte for hjelp. Vi på teknisk brukerstøtte har ikke tillatelse til å låse opp søknader.


Det finnes to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingsvindu som forklart under. For begge metodene beskrevet under må bruker i forvalter-rollen inneha tilgang/rolle som Administrator. En bruker med tilgang/rolle Saksbehandler vil ikke ha tilgang til disse rutinene.
Metode 1: Formell metode

1) Klikk på "Lås opp" lenken i saksbehandlingsvindu (som vist på bildet lengre nede i artikkelen). 

2) Bekreft rutine i dialog som åpnes. 

3) Systemet utfører følgende endringer på søknaden:

 • Søknaden blir låst opp for søker
 • Prosjektstatus på søknad blir endret fra "sendt" til "ikke sendt"
 • Det blir opprettet en ny hendelse i historikk (logg) på saken
 • Søker må sende inn saken på nytt etter redigering
 • Oppdatert versjon av søknaden blir sendt som PDF til arkivsystemet
 • Merk at datofeltet "Innsendt" blir ikke oppdatert. Dette datofeltet vil alltid være tidspunkt for første innsendelse. I historikk til saken vil informasjon om dato/tidspunkt for ny innsendelse vises
 • Ta kontakt med prosjekteier og informer om begrunnelse for hvorfor søknad er sendt i retur. 
 • Søker/prosjekteier kan logge inn på www.regionalforvaltning.no sin søker-rolle og utføre redigering av søknad og dermed imøtekomme de mangler som er påpekt i begrunnelse for retur


 Dersom det er ønskelig å ha siste versjon av søknad som PDF i arkivsystemet, bør denne metoden benyttes.Obs!

Dersom søknadsfristen på aktuell støtteordning har passert vil ikke søker ha mulighet til å sende inn søknaden etter redigering. Årsak til dette er at det finnes en sperre i systemet som hindrer søker i å sende inn søknader etter utgått søknadsfrist. Det finnes 2 stk løsninger på denne problemstillingen:
Løsning 1: Forvalter kan manuelt endre prosjektstatus på saken til f.eks "Under behandling". Deretter kan forvalter manuelt sende ny versjon av søknad til arkivet.
Løsning 2: Forvalter kan midlertidig åpne støtteordningen slik at søker får sendt inn søknaden
Metode 2: Uformell metode

1) Sette feltet "Er søknad låst for redigering?" til verdien NEI.
2) Klikk på "Lagre og rediger" slik at endring blir lagret

3) Systemet vil da utføre følgende endringer på søknaden:

 • Søknaden blir låst opp
 • Etter redigering blir det ikke sendt oppdatert versjon av søknaden til arkivsystemet
 • Når søknad er åpnet for redigering må saksbehandler kontakte søker/prosjekteier og informere om de endringer som må gjøres på søknaden
 • Når søker har utført de aktuelle endringene, må saksbehandler manuelt låse saken på nytt
 • Med den uformelle metoden er det ingen endring på prosjektstatus og søker skal heller ikke sende inn søknad på nytt


Den uformelle metoden kan benyttes i tilfeller hvor det er snakk om mindre justeringer på søknad og hvor saksbehandler har en god og direkte dialog med søker.


Se bildet under som illustrerer hvor rutinene for begge metoder er lokalisert under saksbehandling.