OBS! Beskjed til søkere: Dersom du som søker har behov for å låse opp og gjøre endringer på en innsendt søknad må du kontakte forvalter (kommune/fylkeskommune) direkte for hjelp. Vi på teknisk brukerstøtte har ikke tillatelse til å låse opp søknader.


Det finnes to ulike metoder for å låse opp en søknad fra saksbehandlingsvindu som forklart under. For begge metodene beskrevet under må bruker i forvalter-rollen inneha tilgang/rolle som Administrator. En bruker med tilgang/rolle Saksbehandler vil ikke ha tilgang til disse rutinene.


Formell metode:

1) Klikk på "Lås opp" lenken i saksbehandlingsvindu (som vist på bildet lengre nede i artikkelen). 

2) Bekreft rutine i dialog som åpnes. 

3) Systemet utfører følgende endringer på søknaden:

 • Søknaden blir låst opp for søker
 • Prosjektstatus på søknad blir endret fra "sendt" til "ikke sendt"
 • Det blir opprettet en ny hendelse i historikk (logg) på saken
 • Søker må sende inn saken på nytt
 • Oppdatert versjon av søknaden blir sendt som PDF til arkivsystemet


Mer info om formell metode:

 • På grunn av endret prosjektstatus vil søknaden befinne seg under fanen "Under utfylling" eller fanen "Alle"
 • Merk at datofeltet "Innsendt" blir ikke oppdatert. Dette datofeltet vil alltid være tidspunkt for første innsendelse. I historikk til saken vil informasjon om dato/tidspunkt for ny innsendelse vises
 • Ta kontakt med prosjekteier og informer om begrunnelse for hvorfor søknad er sendt i retur. 
 • Prosjekteier kan logge inn på www.regionalforvaltning.no i sin søker-rolle og utføre redigering av søknad og dermed imøtekomme de mangler som er påpekt i begrunnelse for retur.


Vi anbefaler å benytte den formelle metoden i de fleste tilfeller. Dersom det er ønskelig å ha siste versjon av søknad som PDF i arkivsystemet, bør denne metoden benyttes.


Uformell metode:  
1) Fjern lås (hengelås) på søknaden ved å sette feltet "Er søknad låst for redigering?" til verdien NEI.
2) Klikk  på "Lagre og rediger" slik at endring blir lagret

3) Systemet vil da utføre følgende endringer på søknaden:

 • Søknaden blir låst opp
 • Forvalter må låse søknaden igjen etter søknaden er redigert
 • Det blir ikke sendt oppdatert versjon av søknaden til arkivsystemet


Mer info om uformell metode:

 • Når søknad er åpnet for redigering må saksbehandler kontakte søker/prosjekteier og informere om de endringer som må gjøres på søknaden
 • Når søker har utført de aktuelle endringene, må saksbehandler låse saken på nytt
 • Med den uformelle metoden er det ingen endring på prosjektstatus og søker skal heller ikke sende inn søknad på nytt
 • Prosjekteier må logge seg inn i www.regionalforvaltning.no for å gjøre endringer


Den uformelle metoden kan benyttes i tilfeller hvor det er snakk om mindre justeringer på søknad og hvor saksbehandler har en god og direkte dialog med søker.Se bildet under som illustrerer hvor rutinene for begge metoder er lokalisert under saksbehandling.