Bakgrunn og beskrivelse av prosedyre

For et standard kommunalt næringsfond vil det være 1 stk budsjettområde pr. tilsagnsår.  Når årsrapportering er fullført for fjoråret, kan det være fornuftig å flytte ubrukt fondskapital fra fjoråret til gjeldene tilsagnsår, med den hensikt å se total ledig fondskapital på det kommunale næringsfondet på gjeldende tilsagnsår. Dette betyr rent regnskapsteknisk at ledig fondskapital pr. tilsagnsår for tidligere år vil stå i kr. 0 mens fondets totale ledige fondskapital vil både vises totalt for alle år og på gjeldende tilsagnsår.

Den regnskapsteknisk operasjonen som illustreres i video fra lenke over, er som følger:

  1. På gjeldende tilsagnsår (2015) legger vi inn en "positiv overføring" på budsjettområdet tilsvarende beløp for ubrukt fondskapital på fjoråret (2014) (f.eks. kr. 100.000,-)
  2. På fjoråret (2014) legger vi inn en "negativ overføring" på budsjettområdet tilsvarende beløp som er ubrukt fondskapital (f.eks. kr. -100.000,-)


Det utføres altså 2 stk. transaksjoner direkte på to ulike budsjettområder som i sum opphever hverande. Mao. to like beløp med motsatt fortegn (kredit og debet).
Hvordan redigere saldo på ramme/budsjettområder

Det er viktig å være oppmerksom på at RF13.50 ikke er et regnskapssystem, men et fagsystem for virkeområdet knyttet til regional utvikling. Alle regnskapstekniske transaksjoner må altså legges inn og justeres manuelt av forvalter. Vi viser med noen bilder under hvordan man legger til og/eller redigerer regnskaps-transaksjoner.


1. Velg rammen du skal jobbe med, og klikk på tannhjul ved bevilgnings-summen for å gjøre manuelle endringer på budsjettområdets saldo


2. I dette skjermbildet kan du både redigere på innlagte posteringer, og/eller legge til nye posteringer/overføringer

3. Vi klikker på "ny overføring", og velger posteringstype, beløp på transaksjonen, posteringsdato og tittel på posteringen slik at den kan gjenkjennes. Begrunnelse er frivillig å legge til.


4. Går vi nå tilbake til ramme/regnskap-skjermbildet ser vi at saldo er oppdatert.