Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordning
Video under viser utfylling av ikke-obligatoriske (valgfrie) faner på støtteordning

Registrer en ny støtteordning 


I Regionalforvaltning må alle forvaltere opprette minimum èn støttordning, dette er fordi alle søknader må være koblet til en støtteordning. Har man ingen publiserte støtteordninger, vil det ikke være mulig for en søker å finne det kommunen har av søkbare midler. For å kunne opprette en støtteordning er det nødvendig å ha rolle som Administrator.


Velg fanen øverst på siden som heter "System".


Klikk på et bilde for å gjøre det større

Skriv en informativ tittel på støtteordning (tilskuddsordning). Tittel er hovedinformasjon for søkere når de skal velge ordning for ny søknad. Det er mulig å endre tittel på støtteordningen når som helst. Etter valg av navn klikker man på "legg til støtteordning"
Fane 1: Støtteordning


Start utfylling av første fane i konfigurasjon: «Støtteordning».

Klikk på bildet for å gjøre det større.


Under beskriver vi hvilke felt som er obligatorisk å fylle under denne fanen (gjelder ved publisering av offentlig støtteordning):


 • «Tittel» skriv en informativ Tittel på støtteordning (tilskuddsordning). Tittel er hovedinformasjon for søkere når de skal velge ordning for ny søknad. Den korte tittel brukes internt i tabeller og Excel rapporter.

 • «Start publisering» her angir forvalter en spesifikk dato for når ordningen åpens for mottak av søknader. Denne kan være hensiktsmessig å benytte i forbindelse med publisering av støtteordninger der det foreligger en søknadsfrist, og man har annonsert om dette i aviser for det aktuelle nedslagsfeltet for støtteordningen. 

 • «Søknadsfrist» er motsatt av start publisering. Når denne datoen er passert vil støtteordningen ikke være publisert, og ei heller tilgjengelig for å kunne opprette nye søknader.

 • Velg søknadsskjema som skal benyttes på støtteordningen.  Her kan en velge mellom «Standard søknadskjema», «Kommunalt næringsfond» eller «Redigerbart søknadsskjema». 


Under beskriver vi hvilke felt som er valgfrie å fylle ut under denne fanen:


 • «Tittel kort» er beregnet for intern bruk, se eksempel under:
  - "KNF" kan brukes som en forkortelse av "Kommunalt næringsfond"

 • «Nettlenke» her kan forvalter velge å legge inn er URL til f.eks en spesifik side på kommunens/fylkeskommunens hjemmesider

 • «Tittel nettlenke» er navn på lenken over. Denne kan stå tom om du ønsker at kun URL skal vises

 • Knappen «Publisert» angir hvorvidt støtteordningen vil være søkbar i regionalforvaltning.no, eller ikke

 • «Forlenget søknadsfrist» gir mulighet for å tillate innsendelse av søknad etter "Søknadsfrist". Denne datoen vises kun intern i forvalter-rollen. Offiselt vises dato angitt som "Søknadsfrist" fortsatt som frist dato.

 • «Publiser støtteordning umiddelbart og før søknadsprosessen er åpen» gir mulighet for å overstyre synlighet av støtteordningen. Dersom forvalter ønsker at en støtteordningen skal være synlig, men ikke åpen/søkbar, før valgt dato kan verdien på felt her settes til JA. Om forvalter velger å "Publisere støtteordningen umiddelbart (...)" vil søker kunne se støtteordningen og lese publiseringsteksten. Søker vil også se en tekst som forteller at støtteordningen: "ÅPNER OM X-ANTALL DAGER" med korrekt dato den publiseres.
 • «EUR kurs» er en funksjon som er tilpasset Interreg, og vil ikke nødvendigvis være relevant for kommunene å fylle ut

 • «Kommunenr. i RF» er en funksjon som er under utvikling, men som vil kunne ha relevans ved et eventuelt regionalt næringsfond, der det er deltakelse fra flere kommuner


 • Husk alltid å lagre nederst på skjermbildet når du er ferdig å fylle ut skjemaet.
Fane 2: Utvalgskriterier


Her skal forvalter velge geografi og tematikk, samt den aktuelle støtteordningens regionalitet.

Disse valgene er tilknyttet de utvalgskriteriene som søker kan filtrere på for å søke seg frem til en spesifikk støtteordning uten at man nødvendigvis vet navnet på denne. For vår del vil vi måtte velge Troms som geografisk avgrensning. Den tematiske kategoriseringen vil være tilknyttet de mål man ønsker å nå ved den aktuelle støtteordningen. «Ordningens regionalitet» vil for de kommunale næringsfondenes del være Kommunal.Fane 3: Publiseringstekst

Denne fanen er obligatorisk å fyllte ut ved publisering av offentlig støtteordning. På denne fanen skal generelle offentlig informasjonen om den aktuelle støtteordningen skrives.OBS! 
De neste fanene i konfigurasjonen er valgfrie å redigere. Det er ikke nødvendig å konfigurere funksjonalitet under disse fanene, men det gir deg som forvalter flere muligheter å tilpasse støtteordningen.


Fane 4: Viktig Info


Fane 5: Vedlegg/planer 


Fane 7: Saksbehandler/E-post 


Fane 8: Tilsagnsnr.   


Fane 9: Finansiering   

Fane 10: Dokumentmaler 


Fane 11: Automatisk varlsing

Støtteordning på startsiden

Til høyre på startsiden vises en oversikt over åpne støtteordninger. I denne oversikten vises også nylig lukket støtteordninger i 14 dager etter utgått frist.