Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordningVideo under viser utfylling av ikke-obligatoriske (valgfrie) faner på støtteordning

Registrere en ny støtteordning 


I RF13.50 må alle forvaltere opprette minimum 1 støttordning, dette er fordi alle søknader må være koblet til en støtteordning. Dette gjelder også for kommuner som kun skal bruke RF13.50 for rapportering. Har man ingen publiserte støtteordninger, vil det ikke være mulig for en søker å finne det kommunen har av søkbare midler. For å kunne opprette en støtteordning er det nødvendig å ha rolle som administrator


Velg fanen øverst på siden som heter "system" (Klikk på bildene for å gjøre dem større)


 

Skriv en informativ tittel på støtteordning (tilskuddsordning). Tittel er hovedinformasjon for søkere når de skal velge ordning for ny søknad. Det er mulig å endre tittel på støtteordningen når som helst. Etter valg av navn klikker man på "legg til støtteordning"
Støtteordning

Start utfylling av første fane i konfigurasjon som heter «støtteordning»

  • Her er det mulighet for å legge inn kort tittel, nettlenke og tittel på nettlenke. «Tittel kort» er beregnet for intern bruk, mens «Nettlenke» og «Tittel nettlenke» vil kunne være tilknyttet en spesifikk side på kommunens egen nettside, der mer informasjon om den aktuelle støtteordningen fremgår eller lignende.
  • Knappen «Publisert» angir hvorvidt støtteordningen vil være søkbar i regionalforvaltning.no, eller ikke
  • «Start publisering» er hvis man ønsker å angi en spesifikk dato for når man vil motta søknader. Denne kan være hensiktsmessig å benytte i forbindelse med publisering av støtteordninger der det foreligger en søknadsfrist, og man har annonsert om dette i aviser for det aktuelle nedslagsfeltet for støtteordningen
  • «Søknadsfrist» er motsatt av start publisering. Når denne datoen er passert vil støtteordningen ikke være publisert, og ei heller tilgjengelig for å kunne opprette nye søknader.
  • Velg hvilket søknadsskjema som skal benyttes på støtteordningen.  Her kan en velge mellom «Standard søknadskjema» eller «Kommunalt næringsfond». «Standard søknadskjema» er mer omfattende og har flere spørsmål og sider for utfylling. «Kommunalt næringsfond» er et forenklet og mer tilpasset skjema som er passer til typiske prosjekter finansiert over kommunale næringsfond
  • «EUR kurs» er en funksjon som er tilpasset Interreg, og vil ikke nødvendigvis være relevant for kommunene å fylle ut
  • «Kommunenr. i RF» er en funksjon som er under utvikling, men som vil kunne ha relevans ved et eventuelt regionalt næringsfond, der det er deltakelse fra flere kommuner
  • Husk alltid å lagre nederst på skjermbildetUtvalgskriterier

Her er det en avkryssing av geografi og tematikk, samt den aktuelle støtteordningens regionalitet. Disse valgene er tilknyttet de utvalgskriteriene som søker kan filtrere på for å søke seg frem til en spesifikk støtteordning uten at man nødvendigvis vet navnet på denne. For vår del vil vi måtte velge Troms som geografisk avgrensning. Den tematiske kategoriseringen vil være tilknyttet de mål man ønsker å nå ved den aktuelle støtteordningen. «Ordningens regionalitet» vil for de kommunale næringsfondenes del være Kommunal.Publiseringstekst

Her skal den generelle offentlige informasjonen om den aktuelle støtteordningen fremgå.OBS! De neste fanene i konfigurasjonen er valgfrie å redigere. Det er ikke nødvendig å konfigurere funksjonalitet under disse fanene men det gir deg som forvalter flere muligheter å tilpasse støtteordningen.


Under ser du de resterende fanene i konfirgurasjon av støtteordning. Klikk på et bilde for å gjøre den større og starte slide-show fremvisning.


Støtteordning på startsiden

I høyre kolonne på startsiden (etter innlogging) vises en oversikt over publiserte/åpne støtteordninger. I denne oversikten vises også nylig lukket støtteordninger i 14 dager etter utgått frist.