Video under viser utfylling av alle obligatoriske faner på støtteordning
Video under viser utfylling av resterende (valgfrie) faner på støtteordning

Registrer en ny eller rediger en eksisterende støtteordning 


I Regionalforvaltning må alle forvaltere opprette minst én støtteordning. Dette skyldes kravet om at alle søknader må knyttes til en støtteordning. Hvis det ikke finnes noen publiserte støtteordninger, vil det være umulig for en søker å finne ut hvilke midler kommunen tilbyr. For å kunne opprette en støtteordning, må man ha rollen som Administrator.


Velg fanen øverst på siden som heter "System".


Klikk på bildet for å gjøre det større


I dette skjermbildet kan du filtrere og søke etter eksisterende støtteordninger. Du kan også bla til neste side ved hjelp av piler over utvalget.


 • For å redigere en eksisterende ordning klikker du på tittelen på ordningen (eller blyant-ikon)
 • Om du vil opprette en ny ordning trykker du på knapp under utvalget Ny søtteordning

Legger du til en ny støtteordningen må du først skrive en informativ tittel. Tittel er hovedinformasjon for søkere når de skal velge ordning for ny søknad, så det kan f.eks være lurt å inkludere navn på kommune eller fylket i tittelen. Det er mulig å endre denne tittel når som helst. Etter valg av navn klikker du på "legg til støtteordning".
Fane 1: Støtteordning


Start utfylling av første fane i konfigurasjon: «Støtteordning».

Klikk på bildet for å gjøre det større.


Under beskriver vi hvilke felt som er obligatorisk å fylle ut under denne fanen (ved publisering av offentlig støtteordning):


 • «Tittel» skriv en informativ Tittel på støtteordning (tilskuddsordning). Tittel er hovedinformasjon for søkere når de skal velge ordning for ny søknad. Den korte tittel brukes internt i tabeller og Excel rapporter.

 • «Start publisering» her angir forvalter en spesifikk dato for når ordningen åpens for mottak av søknader. Denne kan være hensiktsmessig å benytte i forbindelse med publisering av støtteordninger der det foreligger en søknadsfrist, og man har annonsert om dette i aviser for det aktuelle nedslagsfeltet for støtteordningen. 

 • «Søknadsfrist» er motsatt av start publisering. Når denne datoen er passert vil støtteordningen ikke være publisert, og ei heller tilgjengelig for å kunne opprette nye søknader.

 • Velg søknadsskjema som skal benyttes på støtteordningen.  Her kan en velge mellom «Standard søknadskjema», «Kommunalt næringsfond» eller «Redigerbart søknadsskjema». 
  Se en forhåndsvisning av våre skjemaer på lenken under:
  https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/folders/266209


Under beskriver vi hvilke felt som er valgfrie å fylle ut under denne fanen:


 • «Tittel kort» er beregnet for intern bruk, se eksempel under:
  - "KNF" kan brukes som en forkortelse av "Kommunalt næringsfond"

 • «Nettlenke» her kan forvalter velge å legge inn er URL til f.eks en spesifik side på kommunens/fylkeskommunens hjemmesider

 • «Tittel nettlenke» er navn på lenken over. Denne kan stå tom om du ønsker at kun URL skal vises

 • Knappen «Publisert» angir hvorvidt støtteordningen vil være søkbar i regionalforvaltning.no, eller ikke

 • «Forlenget søknadsfrist» gir mulighet for å tillate innsendelse av søknad etter "Søknadsfrist". Denne datoen vises kun intern i forvalter-rollen. Offiselt vises dato angitt som "Søknadsfrist" fortsatt som frist dato.

 • Hvis forvalter vil gjøre en støtteordning synlig, men ikke søkbar før en bestemt dato, kan de bruke knappen «Publiser støtteordning umiddelbart og før søknadsprosessen er åpen» og sette verdien til JA. Hvis forvalter velger å publisere støtteordningen umiddelbart, kan søkeren se den og lese publiseringsteksten. Men de vil også se en melding som sier at støtteordningen vil åpne om et visst antall dager med riktig dato.
 • «EUR kurs» er en funksjon som er tilpasset Interreg, og vil ikke nødvendigvis være relevant for kommunene å fylle ut

 • «Kommunenr. i RF» er en funksjon som er under utvikling, men som vil kunne ha relevans ved et eventuelt regionalt næringsfond, der det er deltakelse fra flere kommuner


 • Husk alltid å lagre nederst på skjermbildet når du er ferdig å fylle ut skjemaet.
Fane 2: Utvalgskriterier


Her skal forvalter velge geografi og tematikk, samt den aktuelle støtteordningens regionalitet.

Disse valgene lar søkeren filtrere og finne spesifikke støtteordninger basert på utvalgskriterier, uten å kjenne navnet på ordningen på forhånd. På eksempelet under velger vi Troms som geografisk avgrensning, og den tematiske kategoriseringen vil være basert på våre mål for den aktuelle støtteordningen. "Ordningens regionalitet" vil være kommunal for kommunale næringsfond.Fane 3: Publiseringstekst 


Denne fanen er obligatorisk å fyllte ut ved publisering av offentlig støtteordning. På denne fanen skal generelle offentlig informasjonen om den aktuelle støtteordningen skrives.OBS! 
De neste fanene i konfigurasjonen er valgfrie å redigere. Det er ikke nødvendig å konfigurere funksjonalitet under disse fanene, men det gir deg som forvalter flere muligheter å tilpasse støtteordningen.


Fane 4: Viktig Info


Fane 5: Vedlegg/planer 


Fane 7: Saksbehandler/E-post 


Fane 8: Tilsagnsnr.   


Fane 9: Finansiering   

Fane 10: Dokumentmaler 


Fane 11: Automatisk varlsing

Støtteordning på startsiden

Til høyre på startsiden vises en oversikt over åpne støtteordninger. I denne oversikten vises også nylig lukket støtteordninger i 14 dager etter utgått frist.