Etter innlogging kan du selv endre ditt passord tilsvarende som forklart under.


Generell rutine for å endre passord:

  • Fra Startsiden klikk [Endre passord] i venstre kolonne
  • Skriv inn nytt passord og gjenta det nye passordet (eventuelt klikk på Generer passord lenke for passordforslag).
  • Klikk [Lagre] for å fullføre endringen.Relevant informasjon: