Administrator har mulighet til å sende en søknad eller en utbetalingsanmodning manuelt til arkiv. Dette kan f.eks være aktuelt dersom ny versjon av søknad skal sendes til arkiv, eller man har glemt å aktivere funksjonen "Automatisk overføring av søknad til arkiv".


Send søknad manuelt til arkiv:

  • Etter innlogging gå til fanen Søknader i hovedmenyen
  • Fra Søknad- og tilsagnsregisteret klikker man på prosjektnavnet (altså tittelen) på den aktuelle søknaden/tilsagnet
  • Prosjektets startside åpnes: Fra prosjektets startside klikk først på "flere funksjoner" knappen øverst til høyre i saksbehandligmenyen.
  • Deretter klikk på "Send til arkiv"

Klikk på bilde for å gjøre det større.Sende utbetalingsanmodning manuelt til arkiv:

  • Klikk på fanen Utbetalinger i hovedmenyen
  • Finn den aktuelle utbetalingsanmodningen som skal sendes til arkiv
  • Klikk på den grå ruten (dokument-ikon) som ligger til høyre for søknadsnummer for å sende anmodningen til arkiv