KMD har nylig sendt ut tilskuddsbrev på ny ordning "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter". Se lenke under:Innledning


I denne artikkel forklarer vi kort endringer publisert i Regionalforvaltning.no relatert til denne nye ordningen. I hovedsak dreier disse endringene seg om følgende punkter:

  • nytt kapittel 553 post 68 for registrering på ramme
  • nytt forenklet søknadsskjema kalt "Kommunal kompensasjonsordning" som velges på støtteordning
  • nytt avkrysningsfelt under fanen "Offentlig støtte" under saksbehandling


Vi forklarer punktvis under hva dere må gjøre i Regionalforvaltning i forbindelse med den nye ordningen.(1) Opprett ny ramme på kapittel 553 og post 68

Eksisterende forvaltere vil allerede ha en ramme i systemet knyttet til Covid-19 midlene gitt sommeren 2020. For de nye kompensasjonsmidlene må dere opprette en ny ramme i systemet. På denne rammen må dere velge kapittel 553 post 68 som illustrert under.


Ny ramme opprettes under fanen "Ramme/Regnskap"(2) Legg inn bevilgning på budsjettområdet

Systemet oppretter automatisk et budsjettområde i 2021. Klikk på den røde "hamburger" meny for å legge inn bevilgning mottatt. Husk å angi postering som "Bevilgning".


(3) Opprett ny støtteordning

Opprett en ny støtteordning og velg søknadsskjema "Kommunal kompensasjonsordning". Ny støtteordning opprettes under hovedfanen "System". Klikk her for å se en fullstendig veiledning som viser hvordan man legger til en ny støtteordning med dette søknadsskjemaet.


Det nye søknadsskjemaet er i prinsippet et forenklet søknadsskjema basert på "Kommunalt næringsfond". Det er mindre informasjon for søker å fylle ut. I hovedsak er obligatorisk informasjon som følger:

  • foretakets navn og organisasjonsnummer, gjøres oppslag i BRREG basert på innlagt org.nr
  • tilskuddsbeløp og sum kostnader
  • informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte


For mer informasjon om søknadsskjema, se artikkel på lenken under:


Det er ikke mulig å gjøre endringer på søknadsskjemaet "Kommunal kompensasjonsordning". For mer informasjon om dette se lenken under:


Man kan alternativt benytte et skjema som heter "Redigerbart søknadsskjema" <- klikk på den aktive teksten for å se veiledning. Dette søknadsskjemaet kan redigeres, og krever noe ekstra tid å sette opp mtp tilpassing, testing og redigering av dokumentmal.


(4) Saksbehandling under fanen "Offentlig støtte"
Dette punktet utføres under saksbehandling på innvilget tilsagn (altså når søknader har blitt sendt inn og innvilget). Slik finner du denne siden:

  • Fra søknad- og tilsagnsregister, klikk på den røde menyen til venstre for en sak

  • Velg "Saksbehandling"

  • Gå til fanen "Offentlig støtte"