KMD har nylig sendt ut tilskuddsbrev på ny ordning "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (den nasjonalt notifiserte ordningen)". Se lenke under for utfyllende informasjon om den nye ordningen. Sett dere godt inn i regelverket før dere publiserer støtteordning.Innledning


Vi forklarer her kort endringer publisert i Regionalforvaltning.no relatert til denne nye ordningen "#2 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (den nasjonalt notifiserte ordningen)".

 

I hovedsak dreier disse endringene seg om følgende punkter:


Vi forklarer punktvis under hva dere må gjøre i Regionalforvaltning for å ta i bruk den nye ordningen. Viktig at dere har satt dere inn i forutsetningen for den nye ordningen før dere publiserer i Regionalforvaltning.no. Alle nødvendig informasjon finner dere på lenke til regjeringen.no øverst på siden. 


Om dere er usikker eller har spørsmål knyttet til den nye nasjonalt notifiserte ordningen, anbefaler vi dere å kontakte KMD. Se lenke øverst på siden for kontaktinformasjon.(1) Opprett ny ramme på kapittel 553 og post 68N

Eksisterende forvaltere vil allerede ha opprettet rammer i systemet knyttet til Covid-19 midlene gitt sommeren 2020 og den første kommunal kompensasjonsordning gitt tidligere i år. 


Dersom dere velger å benytte den nasjonalt notifiserte ordningen med kompensasjonsmidler, må dere opprette en ny ramme i systemet. På denne rammen må dere velge kapittel 553 post 68N som illustrert under.

Ny ramme opprettes under hovedmenyvalg "Ramme/regnskap".
(2) Legg inn bevilgning på budsjettområdet på den nye rammen

Systemet oppretter automatisk et budsjettområde i 2021. Klikk på den røde "hamburger" meny for å legge inn bevilgning mottatt. Husk å angi postering som "Bevilgning".(3) Opprett ny støtteordning

Opprett en ny støtteordning og velg søknadsskjema "Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO)". Ny støtteordning opprettes under hovedmenyvalg "System". Klikk her for å se en fullstendig veiledning som viser hvordan man legger til en ny støtteordning med dette søknadsskjemaet.Det nye søknadsskjemaet er et forenklet søknadsskjema basert på "Kommunalt næringsfond". Det er mindre informasjon for søker å fylle ut. I hovedsak er obligatorisk informasjon som følger:

  • foretakets navn og organisasjonsnummer, gjøres oppslag i BRREG basert på innlagt org.nr
  • tilskuddsbeløp og sum kostnader
  • egenerklæring og informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte
  • egenerklæring om foretak i økonomisk vanskeligheter


Søknadsskjema


For mer informasjon og forhåndsvisning av skjemaet, se artikkel på lenken under:


Det er ikke mulig å gjøre endringer på søknadsskjemaet "Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO)". For mer informasjon om dette se lenken under:

Man kan alternativt benytte et skjema som heter "Redigerbart søknadsskjema" <- klikk på den aktive teksten for å se veiledning. Dette søknadsskjemaet kan redigeres, og krever noe ekstra tid å sette opp mtp tilpassing, testing og redigering av dokumentmal.