Skjema dokumentert her med tittel «INTERREG 2021-2027»  er i utgangspunktet basert på "Standard søknadskjema". Den er spesielt tilpasset slik at skjema fungerer for registrering av søknader knyttet til Interreg programmet.


Dette skjemaet erstatter forrige skjema med tittel «INTERREG 2014-2020» (se lenke under). Begge vil fortsatt være i bruk:

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000046350-2015-interreg-2014-2020-sverige-norge


På bildene under viser hvert skjermbilde av hver side i det nye skjemaet. Endringer er dokumentert over aktuelle skjermbilder med gul farge.
Fane 1: Startside

Første fane inneholder en informasjonstekst

Endring: Ny tekst

Tips: Klikk på et bilde for å gjøre det større.Fane 2: Søknad

Søker fyller ut søknadsopplysninger


Fane 3: Søker
- Underfane 1: Norsk prosjekteier

Søker fyller ut informasjon om norsk prosjekteier.

Endringer: 
1. Felt "Kontaktperson" lagt til 

2. Felt "prokura" fjernet


Fane 3Søker
- Underfane 2: Norsk prosjektledelse

Søker fyller ut informasjon om norsk prosjektledelse.


Endring: 
1. Felt "Kontaktperson" fjernet


Fane 3: Søker
- Underfane 3: Svensk partner

Søker fyller ut informasjon om norsk svensk partner.


Endringer: 
1. Tekst endret til "Svensk prosjekteier" 

2. Felt "kontaktperson" lagt til

3. Felt "telefon" fjernet

4. Alle felter under e-post fjernet


Fane 4: Programmets prioriteringer

Her skal søker velge programmets prioriteringer, samt krysse av for ett spesifikt mål


Endringer:

1. Nye programmets prioriteringer 

2. Nye spesifikke mål


Fane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 1: Bakgrunn


Fane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 2: Prosjektmål


Fane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 3: OrganiseringFane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 4: Målgrupper

Endring: Ny fane "Målgrupper" med ett felt 


Fane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 5: Resultat


Fane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 6: Langsiktige effekter

Fane 5: Prosjektbeskrivelse

- Underfane 7: Bærekraftkriterier

Endring: Ny fane "Bærekraftkriterier" med ett felt


Fane 6: Økonomi

- Underfane 1: Tidligere offentlig støtte

Søker oppgir her informasjon om offentlig støtte som foretaket har mottatt


Endringer: 

Tabell til utfylling av tidligere offentlige støtte (erstatter verbalt felt)
1. Tilsagnsår 
2. Hvilken offentlig aktør 
3. Støttebeløp 
4. Støtteordning 


Fane 6: Økonomi
- Underfane 2: Tid/-aktivitetsplan

Fane 6: Økonomi
- Underfane 3: Kostnadsbudsjett


Endring: Ny tittel på fane "Kostnadsbudsjett"Fane 6: Økonomi
- Underfane 4: Finansieringsplan


Endring:

Nedtrekksmeny på type finansiering (se bilde under)
1. Offentlig kontant 
2. Privat kontant 
3. Offentlig bidrag i annet enn penger 
4. Privat bidrag i annet enn penger Fane 7: Geografi

Søker krysser av for en eller flere kommuner.Fane 8: Vedlegg

Vedlegg lastes opp og legges ved søknad. Forvalter kan velge å legge inn en beskrivelse på opptil 10 stk obligatoriske vedlegg som søker må legge ved.


Endring: Info om obligatoriske vedlegg