Saksbehandling og oppfølging

Veileder for saksbehandlere i Nordland fylkeskommune
Jørgen Eliassen i Nordland fylkeskommune har laget en serie bilder som veiledning for saksbehandlere i fylket. Vi har fått anledning til å publisere disse b...
Fri, 19 Des, 2014 ved 10:10 AM
"Kommunal kompensasjonsordning" - Saksbehandlingsveileder
Når søknader er sendt inn av søkere, eller når du som forvalter manuelt har registrert søknader i systemt, kan man saksbehandle søknader. OBS!  For kommun...
Tue, 7 Jun, 2022 ved 10:45 AM
Etterregistrering av søknader for Kommunal kompensasjonsordning
Denne artikkelen går gjennom alle steg som må gjøres for å fullføre rapportering på kompensasjonsmidler til KDD. Under ser du hva som må gjennomføres i rikt...
Mon, 27 Jun, 2022 ved 10:10 AM