Oppfølging og Saksbehandling

Meldinger
Artikkeloversikt Meldinger Send en ny melding Svare på melding Ny oppgave/gjøremål Meldinger Klikk på Meldinger i hovedmenyen for å åpne din m...
Wed, 23 Sep, 2020 at 10:30 AM
Rangering og omtale
Rangering og omtale er en valgfri funksjon som legges inn i første side i saksbehandlings-vindu. Hensikt med rangering og omtale er å kunne skille gode pros...
Thu, 17 Sep, 2020 at 10:56 AM
Legge inn forutgående prosjektår
Dersom en forvalter ikke godkjenner et flerårig prosjekt for mer enn et år ad gangen, kan det nå i starten være behov for å legge inn forutgående år, både i...
Wed, 11 Des, 2019 at 4:07 PM