Start et nytt emne
Løst

20.10.2014 kl.08:00

 Utskrift av enkelte PDF rapporter fungerer ikke. Problem skyldes feil referanse til et underliggende bibliotek for PDF produksjon. Feil vil være utbedret tirsdag 21.10.2014.


Kristian Hyllestad

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar