Start et nytt emne
Løst

24.04.2019 FEILRETTING: Redigerbart skjema, tidligere offentlig støtte

Følgende feilretting er publisert i dag den 24.04.2019 kl.12:00:

  • Tekst innlagt av søker under fane "Offentlig støtte" når "Redigerbart søknadsskjema" var benyttet, ble ikke lagret.
Beskrivelse av feil


Den 06.02.2019 ble et nytt søknadsskjema kalt "Redigerbart skjema" publisert i Regionalforvaltning. (Se nyhet http://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/discussions/topics/4000339124)


Vi ble i dag gjort oppmerksom på en feil knyttet til innlegging av informasjon om tidligere offentlig støtte. Dette gjelder feltet som illustrert under.  Beskrivelse av konsekvenser


Det er viktig å presisere følgende:

  1. Denne feil er kun relevant på søknader hvor forvalter har benyttet søknadsskjema "Redigerbart skjema". Dette skjema ble først publisert den 06.02.2019.
  2. Under utfylling av søknad hvor søknadsskjema "Redigerbart skjema" er benyttet, så er mer eller mindre alle felter ikke obligatorisk. Mao dette skjema innehar ikke kontroll på utfylte felter som de andre skjema har.


Vi har gjennomgått innsendte søknader i aktuell periode fra den 06.02.2019 frem til i dag hvor "Redigerbart skjema" er benyttet og dette gjelder følgende forvaltere:

  • Hordaland fylkeskommune
  • Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Nordland fylkeskommune
  • Trøndelag fylkeskommune


Vil anbefale administrator å ta en titt på saker innsendt i perioden fra 06.02.2019 til 24.04.2019 kl.12:00 hvorvidt evt. manglende informasjon om tidligere offentlig støtte har betydning eller ikke. 


Ta evt. kontakt med support om dere ønsker mer informasjon på saken.