Start et nytt emne
Løst

01.03.2019 BUGFIKS: Lagring av finansieringsplan på redigerbart søknadsskjema

Vi har utført en "hasteoppdatering" av system grunnet tilbakemelding fra søker om feil ved lagring av finansieringsplan som beskrevet under.


Forutsetning for feil:

  • oppstod kun under utfylling av søknad hvor "Redigerbart søknadsskjema" er benyttet
  • oppstod kun når forvalter har angitt en låst finansieringsrad alà "*Trøndelag fylkeskommune - søknadsbeløp"
  • oppstod når bruker klikker [Lagre og rediger] på siden


Konsekvens av feil:

  • søker fikk feilmelding og måtte klikke [tilbake] for å komme tilbake til søknadsskjema for videre utfylling
  • alle data har ble lagret korrekt før feilmelding


Konklusjon:

  • det "Redigerbare søknadsskjema" er nylig publisert (06.02.2019) for alle forvaltere
  • trolig ble første støtteordning som trigget denne feilen åpnet i dag den 01.03.2019
  • feil ble rettet innen 1.5 time etter melding fra søker
  • hasteoppdatering ble utført og kan ha medført noe treg opplevelse for brukere i en periode på inntil 30 sekunder


Takk til søker som meldte om denne feilen! :)