Start et nytt emne
Løst

23.04.2019 FEILRETTING: Problem med automatisk utsendelse av epost til arkiv

I forbindelse med oppdatering den 08.04.2019 knyttet til nye innstillinger for e-post til arkiv, introduserte vi også en feil i systemet med konsekvenser som forklart under. 


Vi beklager så meget feil introdusert her og de konsekvenser det medfører. Vi ber dere samtidig være litt mer oppmerksom på evt. problemstillinger knyttet til dokumentasjon fra Regionalforvaltning i arkiv en periode fremover. Ta kontakt med oss om dere har spørsmål.Beskrivelse av feil


Det ble introdusert en feil i Regionalforvaltning knyttet til automatisk utsendelse av e-post til arkiv i perioden 08.04.2019 til 23.04.2019 kl.12:00. Konsekvens av feil er at ingen automatisk utsendte e-poster ble sendt til arkiv (postmottak) i denne perioden. Beskrivelse av løsning


Vi har lokalisert alle de aktuelle søknadene som "ble forsøkt sendt" til arkiv i den aktuelle problem perioden og sender disse manuelt på nytt til rette arkiv mottaker. Denne jobben startet vi i går og vil fullføre den i løpet av dagen i dag den 24.04.2019.

På alle de aktuelle sakene under historikk som vi på support sender på nytt til arkiv, vil dere se tilsvarende informasjon som illustrert under.


På alle de aktuelle anmodningen innsendt i perioden referert ovenfor, vil dere også se tilsvarende informasjon som illustrert under på sakens historikk.