Start et nytt emne
Løst

04.06.2019 Chrome problem med dokumentproduksjon og arkiv

I Trøndelag fylke ble det observert et spesielt problem knyttet til dokumentproduksjon og lagring i arkiv når browser Chrome ble benyttet.


Beskrivelse av problem

I Trøndelag bruker de dokumentproduksjon i Regionalforvaltning aktivt og lager egne maler for ulike formål. I månedskiftet mai/juni 2019 opplevde de et "snodig problem" når browser Chrome ble benyttet. Når de benyttet andre browsere som Firefox, Edge, IE etc, fungerte alt som normalt. 


Problemet inntraff kun i Chrome ved lagring av dokument til arkiv som følger:

  • dokument ble produsert i Regionalforvaltning
  • dokument ble åpnet i Word fra Chrome etter produksjon
  • i Trøndelag har de et menyvalg i Word for lagring til arkiv (360), når valg for lagring til arkiv ble valgt kom det opp feilmelding og lagring til arkiv ble avbrutt


Beskrivelse av feilmelding

Feilmelding inneholdt tekst tilsvarende som illustrert under og utvidet hjelp indikerte dette var relatert til GetTitle funksjon. Ut fra trace på feilmelding så vi dette kom fra arkivsystemet.
Beskrivelse av årsak

Etter mye systematisk testing av Bjarne Bull-Berg i Trøndelag fylkeskommune, ble årsak til problemet lokalisert som illustrert på bildet under.  Mao. et komma i filnavn skaper problem med dokumenter produsert i Chrome og åpnet i Word før lagring til arkiv.

Beskrivelse av løsning

Løsning til problem kan beskrives som følger:

  • ikke benytt tegnet komma ( , ) i filnavn på dokumentmaler lagret i Regionalforvaltning
  • (benytt annen browser enn Chrome)