Start et nytt emne
Løst

05.11.2019 FEILRETTING: Dokumentproduksjon av saksvurdering fra prosjektets startside

Vi har publisert oppdatering med feilretting relatert til dokumentproduksjon av saksvurderingsdokument under prosjektets startside.


Feil beskrivelse


Saksvurderingsdokument produsert under prosjektets startside som illustrert under, ble produsert i gammel Word format (.DOC). Dette medførte at nyere funksjonalitet som f.eks. avkrysningsbokser ikke fungerte. 


Dette er nå rettet og publisert i produksjon.