Start et nytt emne
Løst

31.03.2020 - Søkt beløp på redigerbart skjema blir ikke satt

Ultimo mars har vi gjort et par fiks på Redigerbart skjema som følger:

  • 28.03.2020 - Kommentarfeltene relatert til kostnad-/finansieringsplan ble ikke lagret. Fiks på dette ble publisert.


  • 31.03.2020 - Publisering av forrige punkt introduserte en ny feil. Feltet søknadsbeløp ble ikke automatisk oppdatert basert på innlagt beløp på finansieringsplan fra første rad "* Søkt beløp". Fiks på dette ble publisert.


Vi minner om at dersom forvalter har mottatt søknad med søknadsbeløp lik 0, kan de gå inn på saksbehandling og sette korrekt søknadsbeløp manuelt. Dette bør de gjør slik at søker også ser dette korrekt.