Start et nytt emne
Løst

08.09.2020 - Flettefelt "ProsjektnavnLabel" innlagt

Vi har nå publisert oppdatering med fiks på manglende flettefelt som beskrevet under.


Feil beskrivelse

På støtteordning hvor "Redigerbart skjema" benyttes, er det mulig å overstyre tekst på "Prosjektnavn". I dokumentmal vil flettefeltet "ProsjektnavnLabel" flette inn overstyrt tekst. Flettefeltet "ProsjektnavnLabel" returnert alltid blankt innhold.


Feilretting publisert

Flettefeltet "ProsjektnavnLabel" fungerer nå som forventet på støtteordning hvor "Redigerbart skjema" er benyttet. Bildet under er hentet fra dokumentmal som illustrerer bruk av det aktuelle flettefeltet.