Start et nytt emne
Løst

08.04.2022 - Problem med innlogging og timeout feilmeldinger


08.04.2022 - Problem med innlogging og timeout løst


Vi  har nå lokalisert årsak til problem brukere opplevde med innlogging og timeout feildmelding. Dette er nå løst og alt fungerer som normalt.


Årsak  var knyttet til back-end sql server hvor en LOCK på tabell ikke ble frigjort. Som dermed hindret lagring av data for alle inntil LOCK ble frigjort. Denne hendelse ble kun trigget under utfylling på et søknadsskjema knyttet til en støtteordning fra en enkelt kommune. Men  feil fikk altså konsekvenser for alle brukere av systemet.07.04.2022 - Problemer med innlogging og timeout


Fra slutten av mars har brukere opplevd ustabilitet i www.regionalforvaltning.no knyttet til innlogging og timeout feilmelding. 


Vi  har i dag publisert en oppdatert versjon av programmet som vi håper vil løse disse problemene. Problemene som oppstod i slutten av mars, synes å  være relatert til stor aktivitet knyttet til rapporteringsfrister på innlagte data.  Vi vil fortsatt overvåke servere for å avklare om problemene nå er løst.


  • kl.07:55 - Vi har observert at det er problem med "Søknadsskjema for den nasjonal notifiserte ordningen".
  • kl.08:20 - Vi har nå avklart og løst dette problemet.