Start et nytt emne

26.03.2024 - Kort periode hvor det ikke var mulig å laste ned vedlegg

Beskrivelse

Natt til den 23.03.2024 utførte vi en endring på server med hensikt å øke sikkerheten. I den forbindelse deaktiverte vi mulighet for programmer til å benytte sikkerhetsprotokollene TLS 1.0 og 1.1. Dette medførte et problem med opplasting/nedlasting av vedlegg i skyen. Vi ble gjort oppmerksom på dette den 26.03.2024 og rettet problemet umiddelbart. Alt fungerte korrekt fra og med den 26.03.2024 kl.11:00. 


Konsekvens

I perioden 23.03. til 26.03 kl.11:00 fungerte ikke opplasting/nedlasting av vedlegg i Azure Blob Storage (skyen) korrekt . Dette betyr at det kan mangle vedlegg på e-poster som ble sendt til arkiv i denne perioden.  


Feilretting utført

Vi utførte umiddelbart etter hendelse en feilretting hvor vi automatisk lastet opp alle vedlegg fra denne perioden til Azure Blob Storage. Slik at alle opplastinger fra denne perioden også ligger i skyen.


Løsning manglende vedlegg på e-post til arkiv

Dersom dere har mottatt e-poster uten vedlegg som ble innsendt denne perioden, kan dere manuelt trigge ny innsendelse av søknad etterkant.  Deter kan også evt. manuelt laste ned alle vedlegg og lagre de i arkiv på saken.