Alle som skal sende inn en søknad til en tilskuddsordning (støtteordning) i Regionalforvaltning.no må være registrert som privat søker eller organisasjon. Som registrert søker får du anledning til å fylle ut og sende inn elektroniske søknader på midler knyttet til i hovedsak statlige tilskuddsordninger. Registreringsprosessen skal kun utføres èn gang, og i ettertid benyttes personlig brukernavn/passord for innlogging i systemet. Vi forklarer under hvordan du registrerer deg:   1. Gå til Regionalforvaltning.no og velg i venstre kolonne på startsiden om du skal registreres som organisasjon eller privat søker.
    - Registrer  organisasjon dersom har organisasjonsnummer og skal søke på vegne av en bedrift, organisasjon som kommune, regionalt fond el.l.
    - Registrer privat søker dersom du ikke har organisasjonsnummer, og skal søke på vegne av deg selv som privat person

  2. Fyll ut registreringsskjema og bekreft til slutt dine innlagte opplysninger. Dersom ingen feil blir rapportert på dine innlagte data, blir din brukerkonto opprettet og du videreføres til påloggingssiden.Notèr ned ditt brukernavn og passord, for dette må du benytte hver gang du skal logge på RF13.50 (Regionalforvaltning.no). Dersom du skulle glemme brukernavn og passord kan du benytte funksjon "Glemt passord " slik at du får tilsendt dette på nytt.