Start et nytt emne
Ikke Tatt

Org.nr. på utbetalingsanvisning

Har eit innspel til forbetring på utbetalingsanvisning. (Atterhald om at det er noko som ikkje er på plass med oss.)

 

På utbetalingsanvisningane kjem det opp kontonummer, men det kjem ikkje opp organisasjonsnummer. Det skulle eg veldig gjerne hatt sidan vi alltid må fylle ut dette ved utbetalingar. 

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar