Start et nytt emne
Ikke Tatt

Kontroll av bankkontonummer

Hei Kristian 

Er det mulig å legge inn sjekk på bankkontonummer som blir lagt inn i anmodning om utbetaling i RF1350? 
Det blir stadig vekk lagt inn bankkonto med for få siffer eller som er feil......... 


Med vennlig hilsen

Wigdis Johnsen
Nordland Fylkeskommune
Økonomikonsulent

1 Comment

Hei Wigdis,
 
Svaret er jo JA på det du spør om her. Registrerer ditt forslag her og vil ta det opp i brukerrådet.
 
Generelt har jeg ikke total oversikt på evt. sideeffekter dersom vi plutselig legger inn "showstopper" kontroll her. Men i første omgang kunne vi hatt en funksjonalitet som stopper og informerer søker om at kontonummer trolig er feil før vedkommende kan fortsette.
 
Hvor stor andel i prosent vil du anslå har registrert feil hva gjelder kontonummer?
 
Snakkes…

Kristian Hyllestad
SPINE AS ( http://spine.no )

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar