Start et nytt emne
Ikke Tatt

Vise kommuner i søknadsregister

Spesielt for regionale næringsfond som består av 3-4 kommuner er det et ønske å se kommune informasjon i selve registeret, f.eks. istedet for å se ramme/budsjettområde. Dette forenkler saksbehandlingsprosess med å bl.a. tilordne saken til korrekt saksbehandler for den enkelte kommune.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar