Start et nytt emne
Ikke Tatt

Ønsker tilsagnsbrev håndtert elektronisk i RF13.50

(Ønske fra søker)

Hei! Ønsker at dere legger til rette for at tilsagnsbrev og ligger elektronisk på denne portalen slik at all kommunikasjon finnes i relasjon til søknaden. Dette i tillegg til at tilsagnsbrev sendes per post eller e-post.

På forhånd takk! 
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar