Start et nytt emne
Implementert

Ny prosjektstatus "Innstilt"

Under kurs med regionale næringsfond i Aust-Agder ble det fremmet ønsker om en ny prosjektstatus. De ønsker prosjektstatus "Innstilt" på søknad som er en fase i saksbehandlinger mellom "Under behandling" og evt. "Innvilget" eller "Avslått".

Svar:

Prosjektstatus "Avventer vedtak" implementert.

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar