Start et nytt emne

Obligatoriske vedlegg til søknad (mva/skatt)

Det er problemstilling knyttet til obligatoriske vedlegg som kreves vedlagt søknad. Som vist i tekst under fra Balsfjord dreier dette seg bl.a. om mva og skatteattest. Pr. i dag er det ingen spesifikk funksjonalitet i systemet som gir forvalter mulighet til å sikre av obligatoriske vedlegg følger med søknad. Mulighet i dag er å kunne informere om dette i publiseringstekst eller viktig informasjonstekst.


"Hei, hadde et spørsmål forbundet til våre vedtekter for næringsfondet. Vi har krav om attester i fbm mva og skatter, disse skulle tidligere leveres med søknaden. Etter den elektroniske søknaden kom er dette ikke noe som blir forespurt, er det slik at det bare er Balsfjord kommune som har krav om dette til søknaden?"

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar