Start et nytt emne
Ikke Tatt

Låsing av saksbehandling

Pr. i dag er det ingen låsing av en sak på forvalterside, mao. det er mulig å utføre endringer for de som har tilgang etter at en sak er ferdig. Dette er også noe vi har diskutert i ulike settinger og forslag her kan være som følger:

  • eksplisitt valg på f.eks. første side under saksbehandling for låsing av sak og gjerne i forbindelse med at sak blir lagret som Avsluttet/Kansellert eller noen av søknads statusene som Avslått, Feilregistrering etc.
  • dersom det likevel må gjøres redigering under saksbehandling i etterkant må sak låses opp via en "formalistisk" rutine og bekreftes, informasjon blir lagret i historikk

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar