Start et nytt emne

Spørsmål fra FFK

 Her er noen av spørsmålene jeg tok opp med deg i telefonsamtalen dag:

-   Kan vi lage tre ulike nummerserier til hver av de støtteordningene ?- Henter da automatisk rett løpenr. fra hver sin spesifikke serie?  ( svar: ikke unik løpenr. for hver støtteordning - kun pre - og posttekst kan være unik)
-   Dersom søker har oppgitt feil a-mail adresse. Får vi tilbakemelding/feilmelding at dette ikke er sendt? (Nei, ikke pt. noen feilmelding på dette)
-   Kan man utelukke standardkravet om MRS rapport på ulike støtteordninger ( rapporteringspliktige og/eller ikke rapp.pliktige). (Alle rapp.pliktige rammer må fylle ut MRS rapport - valgfritt på ikke rapp.pliktige ordninger)
-   Hva sendes direkte som pdf fil til arkiv ( svar:søknad og utbetalingsanmodninger) og hva går som e-mail direkte til ordinær e-mail innboks hos saksbehandler(svar: meldinger frem og tilbake fra RF systemet).
-   Spørsmål rundt hvor finner saksbehandler utbetalingsanmodninger fra søker i RF systemet. (svar:  Saksbehandler går til fanen "Utbetalinger - Nye anmodninger for å finne utbet.anmodning fra søker)

I tillegg ble det diskutert hvordan vi i Finnmark fylkeskommune har laget maler med flettekoder også i heading og da kan ta det ferdig produserte dokumentet  rett inn fra RF13.50 systemet til vårt arkivsystemet, som er Public 360, uten å åpne saken/et dokument først i Public 360.

For å prøve ut/teste systemet kan vi sende test søknader og behandle på oppgitte test brukernavn og passord (har fått oppgitt dette fra Kristian) til rollen som både søker og som forvalter/saksbehandler ( må ikke gå endre på rammer og rapporteringspliktig når vi er i test systemet).Mvh

Ingebjørg Ittelin

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar