01.01.2015 - INFORMASJON: Nytt gruppeunntak for offentlig støtte

EU-kommisjonen vedtok 21. mai 2014 nytt gruppeunntak for offentlig støtte. Det nye gruppeunntaket ble innlemmet i EØS-avtalen 27.juni 2014, og trådte i kraft 1. juli 2014. Det nye regelverket gjør det enklere å tildele offentlig støtte.


Se lenke under for mer informasjon:

Gruppeunntak (www.regjeringen.no)


KMD har besluttet å benytte engelsk tekst på nytt gruppeunntak med begrunnelse disse skal rapporteres inn på engelsk og med full henvisning til regelverket.  


I nedtrekksliste vil både gammelt gruppeunntak (norsk tekst) og nytt gruppeunntak (engelsk tekst) vises tilsvarende som vist på bildet under.Oversikt over det generelle gruppeunntaket (GBER) (nytt gruppeunntak)


a. Regional investment aid (Section 1, Article 14)

b. Regional operating aid (Section 1, Article 15)

 

c. Regional urban development aid (Subsection B, Article 16)

 

d. Investment aid to SMEs (Section 2, Article 17)

e. Aid for consultancy in favour of SMEs (Section 2, Article 18)

f. Aid to SMEs for participation in fairs (Section 2, Article 19)

g. Aid for cooperation costs incurred by SMEs participating in European Territorial Cooperation projects (Section 2, Article 20)

 

h. Risk finance aid (Section 3, Article 21)

i. Aid for start-ups (Section 3, Article 22)

j. Aid to alternative trading platforms specialised in SMEs (Section 3, Article 23)

k. Aid for scouting costs (Section 3, Article 24)

 

l. Aid for research and development projects (Section 4, Article 25)

m. Investment aid for research infrastructures (Section 4, Article 26)

n. Aid for innovation clusters (Section 4, Article 27)

o. Innovation aid for SMEs (Section 4, Article 28)

 

p. Training aid (Section 5 Article 31)

q. Aid schemes to make good the damage caused by certain natural disasters (Section 8, Article 50)

 

r. Aid for broadband infrastructures (Section 10 Article 52)

 

s. Aid for culture and heritage conservation (Section 11, Article 53)

t. Aid schemes for audiovisual works (Section 11, Article 54)

 

u. Aid for sport and multifunctional recreational infrastructures (Section 12, Article 55)

 

v. Investment aid for local infrastructures (Section 13, Article 56)