26.03.2015 - ENDRINGER: KNF, INTERREG, KMD kategori

Sammendrag endringer


Følgende endringer er publisert i systemet:

  1. korrigert ledetekst/hjelpetekst på søknadsskjema KNF for ett felt
  2. tekniske forbedringer knyttet til innlegging av beskrivelse felt i aktivitetsplan på INTERREG søknadsskjema
  3. ny KMD kategori 0900 Rammetildelinger


Detaljert beskrivelse endringer


Vi forklarer her i mer detalj punktene ovenfor.


Pkt 1: korrigert ledetekst/hjelpetekst på søknadsskjema KNF for ett felt
Tidligere ledetekst på KNF-skjema under side 4 var tvetydig og kunne misforståes av søker. Denne er nå korrigert og hjelpetekster også oppdatert på begge målføre som illustrert på bildene under.
Bokmål

NynorskPkt 2: tekniske forbedringer knyttet til innlegging av beskrivelse felt i aktivitetsplan på INTERREG søknadsskjema

Vi har nå utvidet antall tegn det er mulig å legge inn i aktivitetsplan på INTERREG skjema hva gjelder beskrivelses feltet. Antall tegn er økt fra 500 til 4000. Dette sammensvarer med antall tegn det er mulig å legge inn i det svenske systemet "Min ansøkan". Mer forklaring på bildet under.

Pkt 3: ny KMD kategori 0900 Rammetildelinger