06.01.2017 - ENDRINGER: Kapittel/post, dokumentmaler

Vi har i dag publisert ny versjon på nett med flere større endringer. I hovedsak har disse endringene kun betydning for forvaltere i systemet. Vi beskriver her kort endringer publisert i dag:

 • rutiner og bibliotek for dokumentproduksjon oppgradert og forbedret
 • dokumentmaler for tilsagnsbrev inkluderer nå også informasjon om offentlig støtte

  image


 • KMD har laget et dokument for presisering og endringer knyttet til offentlige støtte fra og med 2017, se dokument på lenke under:
  http://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000095203-offentlig-st%C3%B8tte-2017-presisering-og-endringer
 • nytt KMD kategoriregime som skal benyttes fra og med tilsagnsåret 2017

  image


 • nye kapittel/post valg på ramme for å angi type midler fra og med tilsagnsåret 2017, MERK! de nye postene vises ikke for kommuner og regionråd og skal kun benyttes av fylkene  

  image


 • Diverse forbedringer i grensesnitt på enkelte skjermbilder under ramme/regnskap

Mer informasjon om endringer i dokumentmaler/-produksjon

 • Vi har utført en teknisk oppgradering av bibliotek og rutiner for dokumentproduksjon som ble opprinnelig implementert i 2011. Nytt bibliotek som bl.a. produserer søknadsbrev i format PDF, er vesentlig raskere og bedre i funksjonalitet. Vi vil komme med mer utfyllende dokumentasjon på dette senere. Ny versjon av dokumentproduksjon skal være fullt ut kompatibel med eksisterende dokumentmaler.
 • Samtlige standard system dokumentmaler er oppdatert fra .DOC format til .DOCX format, innholdsmessig er malene tilsvarende som før.
 • Nytt tittelfelt på dokumentmaler som benyttes i menyer, mao er det mulig å angi en mer intuitiv tittel enn kun selve filnavnet. Vi har oppdatert tittel på samtlige systemmaler i systemet.
1 person liker dette