22.12.2015 - ENDRINGER: Overstyre rapporteringsregime pr. støtteordning

Endringer publisert den 22.12.2015:

  1. NY: Overstyre og tilpasse rapporteringsregime for en enkelt støtteordning (mer info under).
  2. ENDRE: Utskriftsmulighet i støtteordningsregisteret internt i forvalter-rollen
  3. ENDRE: Mindre designmessig justering på startside for saksbehandler/administrator, fjernet et unødvendig ikon (åpen mappe ikon)


Vi beskriver i påfølgende avsnitt enkelte punkter ovenfor i mer detalj.Pkt 1: Overstyre og tilpasse rapporteringsregime for en enkelt støtteordning


Gjeldende rapporteringsregime som møter søker når han/hun anmoder om utbetaling, har vært statisk definert i forvalter-rollen uavhengig av hvilken støtteordning tilsagnet har vært gitt på. Vi har nå utvidet muligheten for forvalter til å sette opp differensierte rapporteringsregimer på de ulike støtteordningene. Mao det er nå mulig på en støtteordninger å overstyre ledetekstene og de verbale rapportene søker må fylle ut ved innsendelse av anmodning om utbetaling. Vi viser her kort hvordan administrator hos forvalter kan sette opp et eget rapporteringsregime for en enkelt støtteordning.


Bildet under viser ny knapp i støtteordningsregisteret som åpner skjermbildet for overstyring av rapporteringsregimet.

Bildet under illustrerer funksjonalitet på skjermbildet for overstyring av globalt rapporteringsregime.Merknader til ny funksjonalitet med overstyring av rap.regime:

  • Som standard benyttes det globale rapporteringsregimet definert i forvalter-rollen slik det har vært tidligere. Mao om dere ikke benytter funksjon for overstyring beskrevet her, er alt som før hva gjelder rapporteringsregime på anmodning.
  • Før dere aktiverer overstyring av rap.regime på en støtteordning, tenk nøye gjennom begrepsbruken slik at dette kan være et mer eller mindre permanent rap.regime i hele støtteordningens levetid.
  • På bildet ovenfor må dere eksplisitt aktivere overstyring, før de nye tekstene er synlige på anmodningene.
  • Dersom dere aktiverer overstyring på en eksisterende støtteordning hvor søkere holder på å fylle ut anmodninger, så vil dere ved aktivering endre de tekster søker ser på skjermbildet. Dette gjelder også ved utskrift av tidligere innsendte anmodninger.