18.02.2015 - INFORMASJON: Nye KMD kategorier og årsrapportering 2014

Viser til tidligere informasjon som gjelder bruk av nytt KMD kategoriregime på 2014 tilsagn. (Se nyhet 05.02.2015)


Det ble natt til den 18.02.2015 kjørt et script som automatisk utførte følgende:

  • UTVALG: alle rapporteringspliktige tilsagn for 2014 innenfor postene 551.60, 551.61 og 552.62
  • på tilsagn hvor det nye KMD kategoriregimet er anvendt er kategoriene automatisk endret til kategorier fra det gamle KMD kategoriregimet
  • mapping mellom de nye og de gamle kodene er definert av KMD og gjengitt under
  • RESULTAT: endringer er utført på ca 400 tilsagn
  • script for automatisk oppdatering her er kjørt direkte i database, så ingen historikk eller andre felter på prosjekt er oppdatert enn selve kategorifeltene


Mapping mellom nytt kategoriregime (2015) og det gamle (2010-2014).