19.01.2015 - INFORMASJON: Nye KMD kategorier for 2015

KMD har definert nye nasjonale "KMD kategorier" som skal benyttes på forvalter siden for rapportering til KMD fra og med tilsagnsåret 2015 og senere. Disse er nå inkludert i Regionalforvaltning.no. 


For tilsagn med tilsagnsår 2015 eller senere blir de nye kategoriene benyttet og vist i nedtrekksmeny for valg av primærkategori. Dette er illustrert på bildet under. 


For tilsagn med tilsagnsår 2014 eller tidligere blir de gamle kategoriene fortsatt benyttet.


Gå til artikkel Veileder KMD kategorier for mer informasjon om de nye kategoriene.