05.02.2015 - ENDRINGER: KMD Informerer!

KMD har tatt stikkprøver på årsrapportering fra fylker og sett bruk av det nye kategoriregimet fra KMD som først skal benyttes på saker fra og med tilsagnsåret 2015. Dette skyldes i hovedsak logikk i programmet som styrer hvilket kategoriregime som benyttes.


18.02.2015 - Til orientering! Nye KMD kategorier på 2014 tilsagn er endret automatisk.

I forbindelse med årsrapportering for 2014 er det ikke lenger nødvendig for forvaltere å manuelt endre innlagte kategorier som dokumentert i denne artikkel. Etter dialog med KMD ble det laget en mapping mellom nytt og gammel kategoriregime som nå er benyttet for automatisk konvertering av KMD kategorier fra det nye regime innlagt på 2014 tilsagnene. Tekst i avsnitt under er derfor strøket i denne artikkel.


Med bakgrunn i informasjon gitt i denne artikkel ber vi alle forvaltere (fylkeskommuner og kommuner) som har kjørt årsrapportering før den 05.02.2015 kl.06:00 om å kjøre veiviser for årsrapportering på nytt. Dersom dere ser bruk av det nye kategoriregimet på 2014 tilsagn, må dette rettes opp som forklart i denne artikkel.


For å rette på dette problemet har SPINE AS publisert ny versjon av programmet i dag som følger:

  1. Det er lagt inn ny logikk i programmet under saksbehandling og på forenklet tilsagn som vil redusere muligheter for feil bruk av kategoriregime.
  2. Det er lagt inn funksjonalitet for manuell overstyring av hvilket kategoriregime som benyttes på saker hvor tilsagnsåret er 2015.
  3. Det er lagt inn funksjonalitet i "Veiviser for årsrapportering" som fanger opp tilsagn med primærkategori fra det nye kategoriregimet.


Pkt. 3 - Endringer i "Veiviser for årsrapportering"

I veiviser for årsrapportering har vi lagt inn en kontroll på primærkategori angitt på tilsagnene. I de tilfellene hvor primærkategori er koder mellom 1100 og 3270, markerer vi dette med et rødt ikon som illustrert på bildet under. Dersom dere kjører gjennom veiviser på nytt så klikk på lenke og endre kategori fra korrekt kategoriregime.Pkt. 2 - Manuell overstyring av hvilket kategoriregime som benyttes

Bildet under illustrerer hvordan kategoriregime manuelt overstyres under saksbehandling. Når valg av nytt kategoriregime endres, vil koder som vises i nedtrekksmenyer for prim.kategori og sek.kategori endres umiddelbart.