13.01.2017 - ENDRINGER: Filter prosjektnummer, mindre endringer

Vi har i dag publisert ny versjon på nett med mindre endringer. Vi nevner her to endringer som har betydning for forvaltere i systemet:

  • Lagt inn "Aktiv" filter på nedtrekksmeny "Prosjektnummer" under saksbehandling slik at kun aktive prosjeknummer vises.

    image  • Standard skjermbilde under hovedmenyvalg "System" er endret til "Støtteordning". Tidligere var "Brukerregister" standard valg.

    image1 person liker dette