09.02.2015 - INFORMASJON: Postnummerliste oppdatert

Den 09.02.2015 ble postnummer listene benyttet på REGIONALFORVALTNING.no oppdatert. Dette betyr i praksis:

  • Postnummer listene er oppdatert og korrekt iht til justering pr. 01.10.2014
  • Utgåtte postnummer er slettet
  • Endring på poststed, kommune er oppdatert
  • Nye postnummer er lagt til som også inkluderer sammenslåing av enkelte kommuner


Kommentarer til oppdatering av postnummerlisten i programmet er som følger:

  • denne oppdateringen vil ikke ha noen konsekvenser for saker i systemet som er låst for endringer, på disse sakene vil de gamle postnummer/poststed/kommune fortsatt ligge registrert på sakene
  • denne oppdatering vil ha konsekvenser på saker som er under redigering og hvor det er benyttet gamle postnumre som nå er slettet, korrekt postnummer må da velges i nedtrekkslisten


Info fra posten på endringer i 2014