Start et nytt emne

Mulighet for å bekrefte "Aksept av vilkår" i systemet

Forslag:

 • Kort oppsummer: Ønsker at det skal være mulig for søker å bekrefte med en "Ja" eller "Nei" knapp for "Aksept av vilkår" direkte i systemet

Bakgrunn for forslag:

 • Det er viktig å få systemintegrasjoner til å fungere sømløst, med minst mulig manuelle klikk. Vi skal bare kontrollere at ting har gått i orden, og evt. rette småfeil. 
 • Liker ikke et «dobbeltsystem» der man må klippe og lime, som vi gjør hos oss for å kunne bruke RF13.50
 • Dersom søker ikke godtar vilkår kan midlene gå til andre prosjekter. Vi har opplevd tidligere at saker blir innvilget, men fordi søker ikke aksepterer vilkårene blir sakene liggende i tilsagnsregister uten å bli utbetalt


Betraktninger til «idéen»:
 1. Om det skal være effektivt må vi kutte dobbeltutførende, fortrinnsvis manuelle oppgaver. Om tilsagnsbrevet utstedes i RF13.50, så bør dette:
  1. Genereres i RF13.50, og en Word-fil (f.eks) av «Tilsagn» som oppdateres, bør derfor oppdatere pdf-filene slik at ordlyd og tekst følger når malen i Word endres (på basis av standard-malen).
  2. Om status endres på søknaden i forvalterfeltet i RF13.50 fra «Under behandling» til «Tilsagn innvilget», hentes opplysningene fra søknaden og flettes inn i malen
  3. PDF-filen benyttes som forhåndsvisning i eget vindu FØR operatør godkjenner tilsagnet. Da må hun ha mulighet til å angre operasjonen også, for å rette opp i søknad, tekst mv. før den genereres på ny.
  4. Når «Tilsagn innvilget» blir status foreslår jeg at det valgte «Tilsagns-dokumentet» sendes direkte til søker og knappen for «Aksept av vilkår» blir mulig å benytte fra søkerens side.
   i.Her kan søker velge «JA – tilsagnet aksepteres» («Aksept av vilkår)
   ii.Eller søker kan velge «NEI – tilsagnet aksepteres IKKE» (gjerne med et oppfølgingsspørsmål)
   iii.Etter et ekstraspørsmål av kategorien «Er du helt sikker?»
  5. Svaret oppdateres i «vår» (forvalter) sitt «manuelle» felt med dato for aksept av vilkår
  6. Eller et NYTT felt for dato for IKKE aksept av vilkår
  7. Samtidig videresendes dette svaret som en oppdatering til postmottak/arkiv (med kommunens saksnummer)

 2. Nå vil søknaden oppdateres for videre behandling, og tilsagn med de bundne midlene tilbakeføres til bruk for andre prosjekter.