Start et nytt emne

Begrense tilgang til enkelte søknader

Ønske fra Møre og Romsdal fylkeskommune:


Ønsker funksjon i RF som begrenser tilgang til noen bestemte søknader. For eksempel, søknad som inneholder konfidensiell informasjon (U.Off ). Administrator ønsker at kun én bestemt saksbehandler kan lese/og saksbehandle søknaden.  Alle andre saksbehandlere vil ikke ha tilgang til denne saken. I kommunen sine arkiv kan man sette U.Off § på saken slik at systemet begrenser tilgangen. Kan dette implementeres i RF?